Bli medlem

Medlemsavgifter 2020
Junior 100:- (till den dag man fyller 19 år) 
Senior 200:-
Familj 400:-

Betala in på PG 921311-7
och
Skicka ett mail till kent.styrelseswr@gmail.com med följande information:
- Namn
- Födelseår
- Adress
- Telefonnummer
- E-post
Invänta sedan bekräftelse på ditt medlemskap

Uppdateringar:

- Beställning av SWR-produkter, se under ny flik: SWR Shoppen (2020-12-08)
 - Medlemmar i styrelsen + valberedningen, se under Om SWR (20-02-16)