Tävlingar/Aktiviteter 2021

Detta är en grundplanering, fler datum och aktiviteter kan tillkomma under tidens gång. Så se till att hålla kolla här för uppdateringar!


Alla instruktioner för anmälningar kommer på respektive inbjudan eller propp!


Uppdateringar:

- Beställning av SWR-produkter, se under ny flik: SWR Shoppen (2020-12-08)
 - Medlemmar i styrelsen + valberedningen, se under Om SWR (20-02-16)