I januari år 1975 bildades Swedish Western Riders (SWR) av några få entusiaster.

Klubbens hemvist blev i trakten av Skara/Skövde, som var dåvarande Skaraborgslän.

Namnet om man översätter det direkt till svenska blir Svenska Westernryttare, detta namn blev det för att man då trodde det var den första westernridklubben i Sverige.

Därav valde man ett neutralt namn, inte någon bestämd form eller bestämd till någon speciell ort.

Under klubbens första år hade man medlemmar från hela landet.

Den första tävlingen hölls i augusti 1975 i Väring, norr om Skövde. Det var 6-8 ekipage som startade på denna första tävling.

Efterhand har klubbens tävlingsplatser varierat. Klubben hyrde en plats av Domänverket i trakten av Trestena Gård mellan Skara/Falköping. Denna otillgängliga grusgrop "Hålan" röjdes av klubbens medlemmar och blev en trevlig tävlingsplats runt slutet av 70-talet och början av 80-talet. Här anordnades 2-dagarstävlingar med deltagare från bl.a. Gotlandsklubben (som bildades 1977).

Efter ett par år flyttades verksamheten till trakten av Lundsbrunn, här hyrde man en stor plan med mycket bra underlag att rida på och det fanns gott om plats för övrigt. efterhand som kraven höjdes på anordningar på och runt tävlingsplatsen började man lägga tävlingsverksamheten till olika ridanläggningar, som exempelvis Grevagården. Tyvärr bidrog detta till att klubbens medlemmar tappade en naturlig samlingspunkt, lite av detta kan man nog känna av även idag.

Som första klubb i landet så har naturligtvis SWR påtagligt bidragit till utvecklingen av westernridningen i Sverige. tillsammans med Western Riders Club Gotland, Western Riders Club Stockholm och Western Riders Club Habo så samarbetade man i domarfrågor, regelfrågor och övriga aktivitetsfrågor (tävlingar m.m.)

År 1982 bildade man tillsammans med ovanstående klubbar Western Riders Association of Sweden (WRAS).

SWR hade sitt 25-års jubileum år 2000!Uppdateringar:

 - Uppdaterat Tävlingar/Aktiviteter och Styrelsen 2022