Styrelsen 2020

Ordförande
Ulf Rudmarker


Kassör
Kent Bogestav


Ledamot
Ida Johnsson
Sofia Sand
Tina Jensen


Suppleant
Lisa Jern
Victoria Augustsson


Valberedningen
Charlotte Alfvén
Siiri Svensson
Anita Kufeldt

swr.valberedning@hotmail.com


Uppdateringar:

- Beställning av SWR-produkter, se under ny flik: SWR Shoppen (2020-12-08)
 - Medlemmar i styrelsen + valberedningen, se under Om SWR (20-02-16)